;

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea FORJA NEPTUN S.R.L, colectează şi utilizează date cu caracter personal. De aceea, este foarte important ca vizitatorii nostri să fie permanent şi corect informați asupra datelor pe care le prelucrăm, modului în care le folosim, scopului pentru care le solicităm precum şi asupra drepturilor persoanelor vizate în acest context.

Datele cu caracter personal, reprezintă orice informație despre o persoană fizică care poate duce direct sau indirect la identificarea persoanei respective incluzând aici numele, prenumele, adresa de domiciliu şi/sau resedința, datele de identificare, CNP, localizare etc.

Societatea FORJA NEPTUN S.R.L nu foloseşte date cu caracter personal fără acordul persoanei vizate. Societatea FORJA NEPTUN S.R.L solicită de fiecare dată când este necesar conform legislației aplicabile, acordul privind prelucrarea acestor date.

DATELE COLECTATE ŞI SCOPUL PRELUCRĂRII LOR

1. NUMELE ŞI PRENUMELE, DATE DE IDENTIFICARE, CNP., FUNCȚIE/PROFESIE

Aceste date sunt colectate şi utilizate exclusiv pentru incheierea contractelor comerciale şi a documentelor aferente (acte aditionale, oferte comerciale, facturi, chitante, etc)

2. ADRESELE DE EMAIL:

Adresele de poştă electronică sunt colectate şi utilizate strict pentru corespondență.

3. DATELE SOCIETĂȚII/ PERSOANEI JURIDICE (DENUMIRE, NUMĂR DE ÎNREGISTRARE/ÎNMATRICULARE, ADRESĂ, CONT BANCAR, NUMĂR DE TELEFON ETC)

Aceste date sunt preluate de noi şi utilizate pentru transmiterea de oferte, încheierea contractelor şi emiterea documentelor de plată aferente.

Societatea FORJA NEPTUN S.R.L prelucrează date cu caracter personal în condiții de deplină siguranță şi în acord cu legislația națională şi europeană în domeniu.

Furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie – furnizarea se face în baza consimțământului liber exprimat. Refuzul sau retragerea consimțământului se poate face în orice moment.

PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Noi nu vindem, nu negociem sau transferăm către părți din afară datele cu caracter personal. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru sau în conducerea afacerii, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații.

Noi credem că este necesar să se facă schimb de informații, cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare, sau altfel cerute de lege.

Informațiile non-private, pot fi furnizate către alte părți pentru marketing, publicitate, sau în alte scopuri.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecţie a Datelor (UE) nr. 679/ 2016, persoana vizată are următoarele drepturi:

1. Dreptul de a obţine de la FORJA NEPTUN S.R.L la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Forja Neptun S.R.L, iar dacă datele sunt prelucrate, persoanei în cauză i se garantează dreptul de a avea acces la aceste date;

2. Dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul;

3. Dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform Regulamentului, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

4.Dreptul de a se opune şi de a restricţiona în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;

5.Dreptul la portabilitatea datelor, adică primirea datelor personale, la cerere, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor protejate de Regulament, persoana vizată se poate adresa ANSPDCP – Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.